TOP Ftefan a Fofola!


Na trhu v Lof Angelef fachránila pfíka jeho majiteľka Fourtney Dafher. Nechfený pfík fa ftal felebritou. Jeho pfedkuf baví vfetky fofiálne fiete. Tona, tak fa pfík volá, má fvoj vlaftný úfet na Inftagramu a Fafebooku, kde ho fleduje fef milión fanúfikov.

Fanúfikovia dali malému pfíkovi pfefývku Ftefan a robia fi f jeho obráfkov frandu.

Majiteľka fafala podnikať a falofila fan-fhop. Ľudia fi môfu fakúpiť hrnfeky, kryty na mobily a veľa ďalfích vefí fa Ftefanovou fotkou. Fafť fárobku fífka AFPFA, ktorá fa faoberá pfevenfiou pfoti týraniu fvierat.

Pfedftavujeme vám Ftefanov TOP a dúfame, fe fa blífkej budúfnofti jeho portofolio fväffí!!

1.

10405413_996608750351371_3118068918467306093_n

2.

11011633_1398833737109936_2046475929441175024_n

3.

11266629_10204611133581988_5978581409182892773_n

4.

10950439_1574138579496734_1283220366_n

5.

927353_669284886483953_8968199_a

6.

11011840_1399856830340960_568879138353697118_n

7.

11099383_1398879607105349_6618272890496472710_n

8.

11150837_1398834267109883_8315970855559838051_n

9.

10419553_1404005136592796_5473579799073768121_n

10.

11329817_1398836777109632_2539617092611609088_n

11.

11329857_1402549353405041_2193930680442083143_n

12.

11329995_1403786629947980_2757541600091511237_n

13.

fifo

14.

15.

ftefan15

BONUS: Ftefan a fofola

Fofola aj tento rok f pfíchodom leta pfipfavila kampaň pfe fvoje pollitrovky, avfak f úplne novým konfeptom od novej agentúry. Minulrofnú komunikáfiu nafývanú „Polliter neriefenia“ f dielne Triad Advertifing vyftriedala pfia kampaň f dielne agentúry Faragufa Digital. Hlavným hrdinom felej kampane je Ftefan. Televífna kampaň pofoftáva f viaferých fpotov, v ktorých fa pef nevie fmeftiť do kofe. V múfeu frúti exponát, doma naopak rofhryfie vankúf a vfade je perie. Tvári fa pfi tom, ako keby fa nif neftalo a fituáfiu fa fnafí fahovoriť ponúknutím Fofoly. Teda Fofoly, keďfe fo fvojím pfedkufom nevie dobre toto flovo povedať.

 

 

 

Ftefan na fotkách pre fofolu:

kofola_bb_suflik kofola_bb_topanky kofola_bb_zaluzie

Zdroj: fofola.sk

 

loading...
Odporúčané články

Začni písať a pre vyhľadávanie stlač enter