TOP 10 zaujímavé rozdiely medzi mužom a ženou


Určite je každému úplne jasné, aké sú základné rozdiely medzi mužom a ženou. Myslím si, že hlavne v oblasti telesnej stránky má každý jasno. Môžeme sa ale stretnúť aj s mnohými ďalšími zaujímavými rozdielmi, čo sa mužov a žien týka.

 

10.  SIVÁ A BIELA HMOTA

Mužský mozog obsahuje viac šedej hmoty, zatiaľ čo ženský mozog obsahuje viac hmoty bielej. Biela hmota umožňuje rýchlejší prenos všetkých nervových signálov, čo umožňuje ženám rýchlejšie spracovávať ich myšlienky. Ženy využívajú viac pravú mozgovú hemisféru, zatiaľ čo muži využívajú hemisféru ľavú, ktorá je zameraná skôr na logiku.

9.  TRESTNÉ ČINY

Z dostupných dát z celého sveta je preukázané, že väčšími páchateľmi trestných činov sú skôr muži, ako ženy. Ženy mávajú nižšie sadzby prakticky pre všetky trestné činy oproti mužom.

8. SAMOVRAŽDY

Rozdiel medzi mužom a ženou môžeme tiež spozorovať pri samovražedných sklonoch. Štatistiky ukazujú, že muži zomierajú oveľa viac prostredníctvom samovraždy, než ženy. Avšak nahlásené pokusy o samovraždu sú 3x častejšie u žien, ako u mužov. Je to dané spôsobom samovraždy. Ženy častejšie využívajú skôr prášky, zatiaľ čo muži vyhľadávajú zbrane alebo vysoké budovy.

7.  ČUCH

Ženy majú oveľa lepší čuch než muži. Ženy majú takmer o 50% čuchových buniek viac.

6.  DETI

Matky sú viac citovo viazané na svoje deti. Je to dané tým, že medzi matkou a dieťaťom existuje akýsi vzťah ešte v tehotenstve, pred pôrodom. Vo väčšine prípadov získavajú muži väčší citový vzťah k svojmu dieťaťu až pár mesiacov po narodení, keď sa na ne dieťa začne usmievať a „komunikovať“ s nimi. Ženy dokážu všetky situácie viac prežívať pomocou emócií. Súvisí to z ich reprodukčnou schopnosť, tehotenstvom a menopauzou.

5.  HUMOR

Muži používajú humor veľmi často. Používajú ho nielen v partii medzi kamarátmi, ale aj ako spôsob, ako prilákať pozornosť žien. Naopak ženy žartujú len zriedka. A práve preto si muži myslia, že ženy nemajú vôbec žiadny zmysel pre humor.

4.  PAMÄŤ 

Prieskumy ukázali, že ženy si lepšie pamätajú rôzne výročia, narodeniny a pod. Mužom naopak viac v pamäti uviaznu dáta, týkajúce sa napríklad toho, kedy je splatná aká hypotéka.

3.  OCHORENIE

Dalo by sa povedať, že niektoré ochorenia sa zväčša týkajú vždy iba jedného pohlavia. Je vedecky dokázané, že 90% žlčových ochorení sa nachádza u žien, zatiaľ čo u mužov sa objavuje sklerotizujúca cholangitída.

2.  MOZGOVÉ PROPORCIE

Čelný lalok (ktorý je zodpovedný za riešenie problémov) a limbická kôra je u žien v porovnaní s mužmi väčšia. Vďaka tomu dokážu ženy lepšie riešiť problémy a svoje emócie. Oproti tomu majú muži zase väčšiu parietálnu kôru, vďaka čomu majú sklon k lepším výkonom, lepšiu orientáciu v mapách a dosahujú lepšie výsledky v oblasti matematiky. Ženy zase viac vynikajú v umení a angličtine.

1.  MOZOG

Muži majú zvyčajne väčší mozog ako ženy. To, že majú väčší mozog však neznamená, že sú múdrejší. IQ testy a skúšky spôsobilosti dokazujú, že aj napriek tomu, že majú muži väčší mozog, dosahujú ženy rovnaké výsledky.

Zdroj: list25.com

loading...
Odporúčané články

Začni písať a pre vyhľadávanie stlač enter