Kategória: Veda

TOP 26 optických ilúzií

Väčšina optických ilúzií je založená na mätení mozgu prostredníctvom farieb a tvarov, ďalšiu skupinu sebaklamov tvoria dvojzmyselné obrázky, ktoré môžete vnímať rôznymi spôsobmi a iné sú založené na nesprávnom …